BALANS

nieuw

BALANS

Een nieuwe naam in de wereld van het Gentse basisonderwijs


Leren en leven – kennis en vaardigheden – spelen en werken - jong en oud – rechten en plichten – inspanning en ontspanning – spreken en luisteren – school en thuis - geven en nemen – yin en yang - …

BALANS moet er zijn. Als school streven we evenwicht na op heel wat vlakken. We willen van onze leerlingen ook evenwichtige jonge mensen maken. Daar zetten we ons dagdagelijks voor in.

BALANS. De naam is nieuw, maar de traditie is rijk.

Balans is de samenwerking tussen twee gekende Gentse scholen voor buitengewoon lager onderwijs: IVIO Macarius en IVIO Korenbloem.

Als scholen van het IVIO (instituut voor Individueel Onderricht) werkten Korenbloem en Macarius reeds lang samen. Deze samenwerking gaat nu een nieuwe fase in.

Beide lagere scholen richten zich op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften type basisaanbod.

Beide scholen huizen vanaf 1 september 2020 in de panden gelegen tussen Korenbloemstraat en Karel Lodewijk Dierickxstraat.

Korenbloem – Korenbloemstraat 17, 9000 Gent

Macarius – Karel Lodewijk Dierickxstraat 28, 9000 Gent

We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier nog beter onderwijs kunnen voorzien voor onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Inschrijven in Balans

Voor de inschrijving in Balans verwijzen we naar de website van de onderliggende scholen:

Vanaf 28 mei om 9.00 uur is inschrijven mogelijk.

Dit gebeurt steeds digitaal. U vindt de links op de website van de scholen.

We raden aan om telkens voor beide scholen in te schrijven. Op die manier heeft u het meeste kans op een plaats in BALANS.


Leerlingenvervoer

Macarius en Korenbloem organiseren hun leerlingenvervoer gemeenschappelijk. Ben je rechthebbend voor de ene balans-school? Dan ben je ook rechthebbend voor de andere.

Je kan nakijken of je recht hebt op leerlingenvervoer via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-de-meest-nabije-school-voor-buitengewoon-onderwijs.

De tool is nog niet aangepast aan de nieuwe locatie van Macarius: kijk daarom naar het resultaat voor Korenbloem, Korenbloemstraat 17, 9000 Gent.

Scholengemeenschap

BALANS behoort tot de scholengemeenschap SKOG. Meer info via https://www.skogvzw.be/

Samenwerking met gewoon onderwijs

BALANS is sterk betrokken in het ondersteuningsnetwerk diverGENT.

Voor meer info zie https://divergent.gent/.Een eigen logo is nog in ontwikkeling.

Welke kant het uitgaat? Suggesties zijn welkom!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image