Basisaanbod

Balans is een school voor type basisaanbod.

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen in Balans op eigen tempo verder leren als dit in het gewoon onderwijs niet meer lukt.

Ons motto is “elk kind is boeiend en de moeite waard”.

Onze missie is elk kind zo ver mogelijk te brengen in zijn of haar ontwikkeling. Dit kan enkel als het kind zich goed voelt op school. We bereiken dit door de lessen aan te passen aan de mogelijkheden van elke leerling, door een goede relatie op te bouwen met elk kind en door duidelijkheid en structuur te bieden aan elke leerling.

Om in Balans les te kunnen volgen is een “verslag M-decreet” van het CLB nodig. Dit verslag vermeldt “type basisaanbod”. Zonder verslag kunnen we een leerling niet inschrijven.

Onze leerlingen leren op eigen tempo en volgens de eigen mogelijkheden Nederlands en wiskunde. We besteden veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren.

Natuurlijk krijgen de leerlingen ook lessen in katholieke godsdienst, wereldoriëntatie, muzische opvoeding, motoriek en ICT.

De leerlingen volgen les in pedagogische eenheden van maximaal 15 leerlingen (gemiddeld 12).