Samenwerking

Scholengemeenschap

BALANS behoort tot de scholengemeenschap SKOG. Meer info via https://www.skogvzw.be/

Divergent

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon onderwijs vanaf 1 september 2017 ondersteuning krijgen van regionale ondersteuningsnetwerken.

Daarin brengen gewone en buitengewone scholen in verbindende samenwerking én vanuit een inclusieve visie hun expertise samen.

Voor de regio Gent is dit ‘diverGENT’.

We doen dit samen met alle partners: ouders, gewoon en buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleiding, CLB en eventuele intersectorale partners.

We nemen de ervaringen vanuit GON, ION, waarborg en competentieontwikkeling mee in de ondersteuningsnetwerken.

Het CLB biedt hulp aan ouders en leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. Een vertegenwoordiger van dit centrum woont de klassenraden bij, doet bijkomende onderzoeken waar nodig en heeft een eigen inbreng in de uitvoering van het schoolwerkplan.

Het CLB begeleidt de leerlingen ook op medisch vlak en staat de school bij in het geven van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsopvoeding.

De school werkt nauw samen met het revalidatiecentrum IMPULS.

Dit is gelegen naast de school. Langs onze speelplaats komen de kinderen in de gebouwen van het revalidatiecentrum. Voor ouders is de officiële ingang K.L. Dierickxstraat 30.

WAT?

Het revalidatiecentrum geeft bijkomende hulp aan kinderen die naast buitengewoon onderwijs nog extra ondersteuning nodig hebben.

Een 40-tal kinderen volgt er revalidatie tijdens de schooluren.

Ze kunnen er begeleid worden door artsen (een pediater en een kinderpsychiater), therapeuten (logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychologisch assistenten), psychologen, een orthopedagoge en een maatschappelijk assistente.